spindleruv-mlyn.czspindleruv-mlyn.cz

Last Minute Špindlerův Mlýn

Last Minute Špindlerův Mlýn:

Hotel Olympie

22.2. - 24.2.2020

od 2.500 Kč pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Apartmány Happy House

18.2. - 29.2.2020

  od 1.650 Kč/osoba/noc

Rezervace:
Tel.: +420 499 433 148
E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Švýcarská bouda

20.2. - 29.2.2020

od 1.700 Kč pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Martin

23.2. - 28.2.2020

od 1.000 Kč osoba/noc 

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Lenka

18.2. - 29.2.2020

od 1.000 Kč osoba/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Kristýna

 20.2. - 21.2.2020

od 800 Kč osoba/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Pension 110

 23.2. - 29.2.2020

od 650 Kč/osoba/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Bedřiška

  18.2. - 20.2.2020

od 3.500 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Praha

 23.2. - 27.2.2020

od 2.500 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz