spindleruv-mlyn.czspindleruv-mlyn.cz

Last Minute Špindlerův Mlýn

Last Minute Špindlerův Mlýn:

Hotel Bedřiška

 19.3. - 28.3.2019

od 2.800 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Praha

 19.3. - 24.3.2019

od 2.000 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz