spindleruv-mlyn.czspindleruv-mlyn.cz

Last Minute Špindlerův Mlýn

Last Minute Špindlerův Mlýn:

Hotel Bedřiška

20.1. - 25.1.2019

od 5.000 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Praha

 20.1. - 24.1.2019

od 4.750 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz