spindleruv-mlyn.czspindleruv-mlyn.cz

Last Minute Špindlerův Mlýn

Last Minute Špindlerův Mlýn:

Hotel Bedřiška
Hotel Bedřiška

 25.6. - 30.6.2019

od 2.800 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz

Hotel Praha

 25.6. - 28.6.2019

od 1.600 Kč/pokoj/noc

Rezervace: Tel.: +420 499 433 148 E.mail: info@spindleruv-mlyn.cz